Statystyki

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 113996

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Witamy na stronie o funduszach unijnych
Bezpłatny cykl szkoleń pt.: „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych” – nabór trwa PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Środa, 06. Sierpień 2014 05:16
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki – Skierniewicka Izba Gospodarcza zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń pt. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy rolników oraz drobnych przedsiębiorców na temat możliwości produkcji i zbytu własnych produktów.
Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:
- I w terminie od 3 do 5 września 2014 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów,
- II w terminie od 8 do 10 października 2014 roku w Dworku Pamiętna, adres: Pamiętna 14, 96-100 Skierniewice.
Nabór uczestników szkoleń prowadzi Skierniewicka Izba Gospodarcza. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt do dnia 11 sierpnia 2014 roku pod nr tel. 46-832-10-59 lub na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
O udziale w szkoleniach  decyduje kolejność zgłoszeń.
Źródło: http://www.lodzkie.pl/prow/bezp%C5%82atny-cykl-szkole%C5%84-pt-%E2%80%9Etworzenie-i-funkcjonowanie-drobnej-sp%C3%B3%C5%82dzielczo%C5%9Bci-na-wsi,-opieraj%C4%85cej-si%C4%99-na-produktach-tradycyjnych-i-regionalnych%E2%80%9D-%E2%80%93-nab%C3%B3r-trwa
 
Zwiększenie budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Czwartek, 31. Lipiec 2014 05:20

Dzięki zwiększeniu środków na o 200 mln euro w kolejnych gospodarstwach rolniczych pojawią się takie tablice informacyjne.

Wielu rolników będzie mogło zmodernizować lub wyposażyć budynki do produkcji rolniczej - chlewnie,

czy obory,

a także kupić nowy sprzęt do gospodarstwa. Zdjęcia: M.Kassa, P. Wojcieszak, K. Dominas, z konkursu "Eurozagroda"

Komisja Europejska zaakceptowała przesunięcie środków finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) w celu zwiększenia budżetu działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" o 200 mln euro.

Zmiana ta umożliwi przyznanie pomocy dodatkowo kilku tysiącom wnioskodawców spośród tych, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w naborach przeprowadzonych w latach 2011-2013. W przypadku braku zgody KE na zwiększenie budżetu działania, nie można byłoby tym wnioskodawcom przyznać pomocy z powodu wyczerpania wojewódzkich limitów środków.

Zmiana PROW 2007-2013 poprzedzona była negocjacjami z Komisją Europejską. Ustalono, że dodatkowe środki w działaniu "Modernizacja gospodarstw rolnych" będą przeznaczone na finansowanie inwestycji, które zostaną wybrane na podstawie zmienionych kryteriów wyboru operacji. W związku z tym zostaną określone dodatkowe kryteria wyboru operacji, które będą preferowały projekty:

a) przyczyniające się do poprawy stanu środowiska naturalnego,

b) zawierające inwestycje związane z utrzymaniem trwałych użytków zielonych, jeśli w gospodarstwie jest określona powierzchnia trwałych użytków zielonych,

c) realizowane w gospodarstwach, w których głównym kierunkiem produkcji jest produkcja trzody chlewnej.

Ponadto, określona zostanie minimalna liczba punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji, od uzyskania której uzależnione będzie przyjęcie wniosku do finansowania.

Propozycje zmiany kryteriów wyboru, szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy, w tym postępowania z wnioskami złożonymi w latach 2011-2013, które nie mogą być przyjęte do finansowania z powodu wyczerpania wojewódzkich limitów środków, określa projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego PROW na lata 2007-2013. Projekt rozporządzenia jest w trakcie konsultacji społecznych.

W związku ze zmianą kryteriów wyboru operacji oraz potrzebą porównywania wniosków złożonych w różnych latach, konieczna jest aktualizacja danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o terminie wyznaczonym na dokonanie aktualizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po aktualizacji danych, wnioski o przyznanie pomocy zostaną poddane ponownej ocenie pod względem spełniania zmienionych kryteriów wyboru i uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Powstanie jedna lista kolejności przysługiwania pomocy. Wnioski złożone w 2011 r. w naborze dotyczącym restrukturyzacji sektora mleczarskiego będą ocenione według tych samych kryteriów wyboru operacji co wnioski złożone w innych naborach.

Szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z wnioskami o przyznanie pomocy złożonymi w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007 - 2013, których dotyczą te zmiany, będą publikowane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa niezwłocznie po zakończeniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prac nad projektem ww. rozporządzenia.

MRiRW

Źródłol:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zwiekszenie-budzetu-dzialania-modernizacja-gospodarstw-rolnych-prow-2007-2013.html

 
Konkurs "EkoAktywni" 2014 ogłoszony PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Czwartek, 24. Lipiec 2014 05:27

Do Konkursu można zgłaszać:

 • w kategorii "organizacja pozarządowa": organizacje pozarządowe prowadzące działalność proekologiczną oraz uzyskujące efekty ekologiczne co najmniej na terenie województwa łódzkiego, realizujące projekty i programy m.in. z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, aktywizujące społeczność lokalną, kreujące liderów. Zgłoszeń dokonywać mogą: Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie;
 • kategoria "osoba fizyczna": osoby podejmujące działania prowadzone na terenie województwa łódzkiego w trzech podkategoriach: ochrona siedlisk przyrodniczych, edukacja ekologiczna i innowacja ekologiczna. W podkategorii "ochrona siedlisk przyrodniczych" zgłoszenia dokonuje dana osoba fizyczna. W podkategorii "edukacja ekologiczna" zgłoszeń dokonywać mogą organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego. W podkategorii "innowacja ekologiczna" zgłoszeń dokonywać mogą m.in. samorządy gospodarcze, instytuty naukowe, związki przedsiębiorców, uczelnie wyższe, placówki badawcze.

Konkurs ogłaszany jest w następujących kategoriach:

1)    Organizacja pozarządowa;

2)    Osoba fizyczna, w podkategoriach:

 • ochrona siedlisk przyrodniczych,
 • edukacja ekologiczna,
 • innowacja ekologiczna.

Celem Konkursu "EkoAktywni" jest nagrodzenie: organizacji pozarządowych i osób fizycznych za działalność na rzecz ochrony środowiska woj. łódzkiego.

Terminarz edycji Konkursu:

 • przyjmowanie kart zgłoszeniowych - do 30 września 2014 r.
 • rozstrzygnięcie Konkursu i wybór laureatów - do 14 listopada 2014 r.
 • uroczystość podsumowania konkursu - do 31 grudnia 2014 r.

Pula środków przeznaczona na nagrody w Konkursie wynosi do 60.000,00 zł.

Do pobrania:

Źródło: http://www.wfosigw.lodz.pl/konkursy_o_nagrode_funduszu/article,1442,1,1.html

 
Nabór prac do IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Czwartek, 17. Lipiec 2014 05:13

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie lub inżynierskie obronione w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r. na ocenę co najmniej dobrą.

Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych: magisterskich i inżynierskich z zakresu innowacyjności.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

 • nagroda główna o wartości minimum 3000 zł,
 • dwa wyróżnienia, każde o wartości minimum 1500 zł.

Wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w IV kwartale 2014 r.

Aby zgłosić pracę do konkursu, należy do 13 października 2014 r. dostarczyć komplet dokumentów składających się z:

 • kompletnie wypełnioną i podpisaną „Kartę zgłoszeniową”, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu; „Karta zgłoszeniowa” dostępna jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.pi.gov.pl/ppp/chapter_86449.asp;
 • elektroniczną wersję pracy dyplomowej: magisterskiej lub inżynierskiej w formacie .doc oraz .pdf na nośniku danych: CD, DVD lub USB;
 • potwierdzoną przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) kopię dyplomu magisterskiego lub inżynierskiego lub wydane przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra, magistra inżyniera lub inżyniera;
 • opcjonalnie: inne zaświadczenia i dokumenty dotyczące wykorzystania rozwiązań zaproponowanych w zgłoszonej pracy (np. artykuły prasowe, zaświadczenia o uzyskaniu patentu itd.).

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie Organizatora lub wysłać pocztą na adres (decyduje data wpływu)::

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności

ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Akademicki Mistrz Innowacyjności”.

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz numerem telefonu: 22 432 83 86.

Źródło:http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=87CD25F718A748BDB8799D22B2AEE494

 
Bezpłatne kursy rysunku dla dzieci i młodzieży PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Poniedziałek, 07. Lipiec 2014 05:16
Szanowni Państwo,
Zielona Łódź oraz Pracownia Oko zapraszają na kurs rysunku pejzażowego.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (powyżej 10 roku życia) i dorosłych odbywają się w czwartki w godzinach 15.00 – 18.00 w różnych łódzkich parkach.

3.07.2014 – Park Reymonta
10.07.2014 – Park Sielanka
17.07.2014 – Park Staszica
24.07.2014 – Park Widzewski
31.07.2014 - Park nad Jasieniem
7.08.2014 – Park im. Legionów
14.08.2014 – Park Podolski
21.08.2014 – Park Rejtana
W programie:
 • krótkie wykłady teoretyczne
 • ćwiczenia rysunkowe
 • tworzenie pod okiem doświadczonych artystów
 • przeglądy prac
Warsztaty są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, zapisy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 531 400 882
Źródło: http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=4576
 
Ogólnopolski konkurs „Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela” PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Poniedziałek, 23. Czerwiec 2014 05:31
Zapraszamy Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie „Wygraj salę marzeń każdego Pierwszoklasisty, Rodzica i Nauczyciela”, nad którym patronat honorowy objęło Kuratorium Oświaty w Łodzi. W konkursie wziąć udział mogą wszystkie szkoły podstawowe, w których od września 2014 r. rozpoczną naukę uczniowie klasy pierwszej.

Przewidziano aż 3 Nagrody Główne o wartości 10 000 PLN każda w postaci kompleksowego wyposażenia sali dla ucznia klasy pierwszej

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu: 5 maja – 11 lipca 2014 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Zadanie konkursowe: Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz Kartę Konkursu wraz z 3 zdjęciami przedstawiającymi aktualny stan sali, w której od września 2014 r. naukę rozpoczną uczniowie klasy pierwszej.
Linki:

Źródło: http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=4558

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości