Statystyki

Wyświetla ilość odsłon artykułów : 115733

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
Witamy na stronie o funduszach unijnych
„Policyjna Akademia Bezpieczeństwa" - zaproszenie na finał IX edycji programu prewencyjnego Komendy Głównej Policji w Łodzi PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Piątek, 29. Sierpień 2014 05:17

Komenda Wojewódzka Policji Łodzi we współpracy z Łódzkim Kuratorem Oświaty od przeszło dziewięciu lat realizuje działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz kształtowania prawidłowych postaw kulturalnego i bezpiecznego kibicowania wśród młodzieży szkolnej z terenu województwa łódzkiego w ramach programu prewencyjnego pn „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa".

W ramach powyższego programu w dniu 21 listopada 2014 r. w hali MOSiR w Łodzi przy ul. Małachowskiego 5/7 odbędzie się IX Wojewódzki Finał „Konkursu sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie".

Podczas finału będzie przeprowadzony konkurs „Super Kibic" na najlepiej kibicującą drużynę dla dzieci, które bezpośrednio nie uczestniczą w rywalizacji sportowej. Łódzki Kurator Oświaty zaprasza drużyny kibicujące - uczniów klas I-III, szkół podstawowych z Łodzi do udziału w konkursie na najlepiej kibicująca drużynę.

Zgłoszenia drużyn kibicujących prosimy kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 24 października 2014

Źródło: http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=4611

 
Zostańcie Szkołą z Klasą 2.0! PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Piątek, 29. Sierpień 2014 05:16
Wystartowała rejestracja do kolejnej edycji programu Szkoła z Klasą 2.0.
W tym roku hasłem przewodnim działań programowych będzie „Czytamy i odkrywamy”.
Linki:

Źródło: http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=4612

 
Regionalny Konkurs Grantowy "Równać Szanse 2014" PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Wtorek, 26. Sierpień 2014 05:19

 

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza

"Regionalny Konkurs Grantowy"

w ramach Programu "Równać Szanse 2014"

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 7 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2015 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2015 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

Poniżej zamieszczamy zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku do obejrzenia oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym.

Zasady konkursu
Wzór formularza wniosku (do obejrzenia)
Kryteria oceny merytorycznej
Instrukcja wypełniania formularza wniosku

PRZED ROZPOCZĘCIEM WYPEŁNIANIA FORMULARZA WNIOSKU PRZECZYTAJ INSTRUKCJE

Źródło: http://www.witrynawiejska.org.pl/component/k2/item/43111-regionalny-konkurs-grantowy-rownac-szanse-2014

LAST_UPDATED2
 
Nowy kształt dopłat bezpośrednich od 2015 roku PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Poniedziałek, 25. Sierpień 2014 05:28

ARiMR przekazał rolnikom ponad 14 mld zł w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Na realizację takich płatności w latach 2014 - 2020 przewidziano 23,49 mld euro. Zdjęcia: Tadeusz Caruk, Marek Kassa.

W 2014 roku po raz ostatni będą obowiązywały stare zasady  przyznawania  płatności  bezpośrednich. Unia Europejska w ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej zmodyfikowała system płatności bezpośrednich przyznawanych  rolnikom z państw UE. Niektóre rozwiązania są obligatoryjne dla wszystkich krajów Wspólnoty, pozostałe są opracowywane we własnym zakresie przez poszczególne państwa członkowskie. Autorskim rozwiązaniem opracownym przez nasz kraj jest wprowadzenie dodatkowej płatności tzw. płatności redystrybucyjnej. Mający obowiązywać w Polsce  projekt systemu płatności bezpośrednich na lata 2015 - 2020, przygotowało  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  po przeprowadzeniu ogólnopolskich konsultacji społecznych. Dokument ten trafił obecnie do Komisji Europejskiej. Projekt przygotowany przez resort rolnictwa promuje wsparcie aktywnych rolników i rozwój małych oraz średnich gospodarstw. Dopłaty mają im pomóc w tym, żeby stały się gospodarstwami towarowymi, produkującymi nie tylko na własne potrzeby. Chodzi o to, żeby dzięki dopłatom większa niż do tej pory liczba gospodarstw  włączyła się w produkcję żywności dostarczanej do handlu. Aby osiągnąć ten cel nasz kraj zabiegał z sukcesem o przesuniecie 25% środków (2,34 mld euro) z II filara Wspólnej Polityki Rolnej (czyli z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020) na dopłaty bezpośrednie, czyli do I filara Wspólnej Polityki Rolnej. W ten sposób pierwotna kwota przeznaczona na te płatności zwiększy się w całej perspektywie finansowej 2014 - 2020 do 23,49 mld euro i w większości te środki zostaną skierowane na wzmocnienie  małych i średnich gospodarstw i rozwój w nich produkcji żywności. Ponadto większe niż inni dopłaty będą też dostawać młodzi rolnicy. Nowością ma być uzależnienie otrzymywania części dopłat od przestrzegania przez rolników wymogów dbania o środowisko naturalne. Kolejnym novum jest planowane ograniczone wsparcie w postaci dopłat dla największych gospodarstw, które powinny sobie "dawać radę"  dzięki sprzedaży własnej produkcji. Od 2015 roku maksymalna wysokość  płatności bezpośrednich,  które może otrzymać w ciągu roku jeden rolnik ma wynieść 150 tys. euro.

Płatności w ramach wsparcia bezpośredniego od 2015 roku będą składały się z większej liczby elementów niż do tej pory i rolnicy będą mogli ubiegać się o następujące dopłaty:

  • jednolitą płatność obszarową (JPO) - 44,7% całej koperty finansowej;
  • płatności z tytułu zazieleniania (tzw. płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska) - 30% całej koperty finansowej;
  • płatności dla młodych rolników - 2% całej koperty finansowej;
  • płatności związane z produkcją (tzw. dobrowolne wsparcie powiązane z produkcją) - 15% całej koperty finansowej, w tym 2% na dopłaty do uprawy roślin wysokobiałkowych;
  • płatność dodatkową (tzw. płatność redystrybucyjna) - 8,3 całej koperty finansowej;
  • przejściowe wsparcie krajowe ( płatność do tytoniu niezwiązana z produkcją).

Zasady przyznawania wsparcia w ramach Jednolitej Płatności Obszarowej (JPO) -  nie zmieniły się w stosunku do obowiązujących wcześniej. Czyli płatność ta przysługuje tym rolnikom, którzy prowadza działalność rolniczą na co najmniej 1 hektarze gruntów. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy mają mniej niż 1 ha użytków rolnych, lecz posiadają bydło, krowy, owce czy kozy, a więc przysługuje im płatność związana z produkcją.  Przy czym warunkiem jej otrzymania będzie to, że w danym roku należna im łączna kwota płatności wyniesie co najmniej 200 euro. Co roku na realizację JPO będzie przeznaczane ponad 1,5 mld euro, a stawka na 1 ha wyniesie ok. 110 euro.

Specjalne rozwiązania w systemie płatności bezpośrednich przygotowano dla rolników  gospodarujących  na niewielkich areałach. Od 2015 roku mają mieć oni możliwość skorzystania z tzw. uproszczonego systemu wsparcia. Wybierając ten system będą zwolnieni z kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności (Cross Compliance) oraz wypełniania tzw. praktyk  zazielenienia. Nie będą też objęci publikowaniem ich nazwisk w wykazach beneficjentów dopłat. Do  systemu płatności dla małych gospodarstw będą włączeni automatycznie rolnicy, w przypadku, gdy łączna kwota wsparcia bezpośredniego obliczona dla całego gospodarstwa,  nie przekroczy 1250 euro, chyba że nie wyrażą na to zgody. Ważne jest to, że do takiego uproszczonego systemu rolnicy mogą przystąpić tylko w 2015 roku, bowiem zgodnie z obecnym stanem prawnym w kolejnych latach nie będzie to już możliwe. Wysokość płatności w ramach tego systemu będzie obliczana jako suma poszczególnych rodzajów płatności należnych rolnikowi z tym, że maksymalnie nie może być to więcej niż równowartość 1250 euro na gospodarstwo. Rolnicy, którzy kwalifikują się do objęcia systemem płatności dla małych gospodarstw i zdecydują się na przekazanie swojego gospodarstwa innemu rolnikowi, będą mogli ubiegać się, na warunkach określonych w PROW 2014-2020, o specjalną, roczną premię w wysokości 120% rocznej płatności, do otrzymania której rolnik byłby uprawniony pozostając w systemie dla małych gospodarstw. Łączna kwota przewidziana na takie wsparcie w wynosi ok. 130 mln euro.

Płatności z tytułu zazieleniania - przeznaczono na ich realizację ok. 1 mld euro, a szacowana stawka wyniesie ok. 74 euro/ha. Takie wsparcie  otrzymają rolnicy którzy w swoich gospodarstwach stosują dywersyfikację upraw, utrzymują trwałe użytki zielone (TUZ) oraz zachowują obszary proekologiczne (EFA). Obowiązek dywersyfikacji upraw nie będzie dotyczył gospodarstw o powierzchni gruntów ornych poniżej 10 ha, co oznacza, że ok. 83% rolników nie musi go realziować. Rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni od 10 ha do 30 ha muszą na tych gruntach prowadzić co najmniej 2 uprawy, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów. Natomiast w gospodarstwach o powierzchni powyżej 30 ha gruntów ornych należy prowadzić minimum 3 uprawy. W tym przypadku uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75% gruntów, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95% powierzchni. Jeżeli rolnik wdraża w swoim gospodarstwie "pakiet rolnictwo zrównoważone" lub "pakiet ochrona gleb i wód" w ramach działania rolnośrdodowiskowo - klimatycznego PROW 2014 ? 2020 może nie realizować praktyki dywersyfikacji upraw. Warunek różnicowania upraw będzie również spełniony, gdy rolnik realizuje w swoim gospodarstwie "pakiet ochrona gleb i wód" wdrażany w ramach działania rolnośrodowiskowego z PROW 2007 - 2013. Praktyka dywersyfikacji upraw stanowi element płatności na zazielenienie, która będzie realizowana od 2015 r., co oznacza, że planując w tym roku strukturę zasiewów jesiennych w gospodarstwie dla upraw ozimych rolnik powinien ocenić, czy w roku 2015 spełni kryteria dywersyfikacji. Utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) będzie obowiązkowe niezależnie od wielkości gruntów rolnych. I tak, jeżeli rolnik posiada cenne przyrodniczo trwałe użytki zielone na obszarach Natura 2000, a informację o tym otrzyma wraz z wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 rok, nie może tam wprowadzić innych upraw lub wykonywać prac agrotechnicznych, które je zniszczą. Trwałe użytki  zielone znajdujące się poza obszarami Natura 2000 nie mogą być również, co do zasady, przekształcane w inne użytkowanie. Jednak istniej możliwość niewielkiego zmniejszenie takich powierzchni takich, przewidziano bowiem, że powierzchnia TUZ na poziomie krajowym może ulec, w danym roku, pewnemu zmniejszeniu, ale nie więcej niż o 5% w stosunku do powierzchni trwałych użytków zielonych w 2015 roku. Do utrzymania obszarów proekologicznych (EFA) zobowiązani są rolnicy posiadający  gospodarstwa, w których powierzchnia gruntów ornych wynosi powyżej 15 ha. Gospodarstwa takie muszą przeznaczyć co najmniej 5% swoich gruntów ornych na obszary proekologiczne. Z analizy wielkości powierzchni gospodarstw rolnych w Polsce wynika, że ok. 91% z nich jest zwolnionych z realizacji tego zobowiązania. Aby ułatwić rolnikom wywiązanie się z tego warunku, możliwe będzie wspólne rozliczenia tego zobowiązania przez nie więcej niż 10 rolników. Wspólną realizację tej praktyki mogą realizować rolnicy, których gospodarstwa położone są w bliskiej odległości tj. w okręgu o średnicy 30 km.  Wspólnie rozliczane mogą być jedynie  przylegające obszary proekologiczne.

Płatność dla młodych rolników. To dodatkowe wsparcie  będzie przysługiwało maksymalnie przez pięć lat, tym gospodarzom którzy nie mają więcej niż 40 lat. Okres przysługiwania tej płatności będzie pomniejszony o różnicę pomiędzy datą rozpoczęcia działalności rolniczej, a datą złożenie pierwszego wniosku o płatność dla młodych rolników. Zatem, jeżeli rolnik nie przekroczył 40 lat, rozpoczął działalność rolniczą w 2012 rok, a pierwszy wniosek o przyznanie płatności dla młodych rolników złoży w 2015 roku, wówczas płatność ta będzie mu przysługiwała przez 2 lata. Szacowana wysokość takiej dodatkowej płatności wyniesie ok. 62 euro/ha i będzie ona przyznawana maksymalnie do 50 hektarów.

Na realizację płatności związanych z produkcją przeznaczone będzie co roku ok. 500 mln euro. Płatności te będą przysługiwały rolnikom, którzy hodują młode bydło, krowy, owce, kozy, którzy prowadzą uprawę chmielu, roślin wysokobiałkowych, buraków cukrowych, ziemniaków skrobiowych, pomidorów, lnu, konopi włóknistych czy owoców miękkich (truskawek i malin). Wysokość wsparcia uzależniona jest od rodzaju prowadzonej produkcji.

Rolnicy, uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej (JPO), otrzymają dodatkową płatność (tzw. płatność redystrybucyjną) do każdego uprawianego przez nich hektara ziemi mieszczącego się w przedziale od 3,01 do 30 ha. Oznacza to, że na przykład gospodarstwo o powierzchni 35 ha kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej otrzyma dodatkową płatność do 27 hektarów powierzchni. a  gospodarstwo o powierzchni 20 hektarów kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej otrzyma dodatkową płatność do 17 hektarów powierzchni.  Rocznie przewidziano na jej realizację ok. 280 mln euro, a szacowana stawka tej dopłaty wyniesie ok. 41 euro/ha.

Z kolei przejściowym wsparciem krajowym mają być objęci rolnicy, którzy w 2013 roku otrzymali z ARiMR płatność niezwiązaną z produkcją w sektorze tytoniu. W latach 2015-2020 na jego realizację przewidziano 180 mln euro. Szacowana wysokość udzielanego wsparcia wyniesie w 2015 roku ok. 4,31 zł za 1kg tytoniu odmiany Virginia i ok. 3,01 zł za1kg pozostałych odmian. Wysokość wsparcia w kolejnych latach będzie malała o 5%.

System dopłat bezpośrednich będzie "obsługiwała" tak jak do tej pory ARiMR.

Projekt "Projekt systemu Płatności Bezpośrednich w Polsce na lata 2015-2020"

Przygotowali:
Departament Płatności Bezpośrednich
Departament Komunikacji Społecznej

Źródło:http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nowy-ksztalt-doplat-bezposrednich-od-2015-roku.html

 
Mikrodotacje dla młodych organizacji PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Czwartek, 07. Sierpień 2014 09:44

Mikrodotacje w wysokości do 5000,00 zł dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na rzecz lokalnych społeczności.

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2014 r. w ramach programu "Grant na lepszy start" ruszył konkurs, w którym młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą uzyskać wsparcie finansowe w postaci dotacji.

Realizatorami konkursu są Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS oraz Stowarzyszenie LGD POLCENTRUM w partnerstwie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego.

Wnioski można składać do dnia 15 września 2014 r. Więcej informacji w załączniku oraz na stronie internetowej: www.grantnalepszystart.pl

Źródło: http://www.lodzkiwschodni.pl/

 
Bezpłatny cykl szkoleń pt.: „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych” – nabór trwa PDF Drukuj Email
Wpisał Jacek Bojanowski   
Środa, 06. Sierpień 2014 05:16
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki – Skierniewicka Izba Gospodarcza zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń pt. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy rolników oraz drobnych przedsiębiorców na temat możliwości produkcji i zbytu własnych produktów.
Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:
- I w terminie od 3 do 5 września 2014 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów,
- II w terminie od 8 do 10 października 2014 roku w Dworku Pamiętna, adres: Pamiętna 14, 96-100 Skierniewice.
Nabór uczestników szkoleń prowadzi Skierniewicka Izba Gospodarcza. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt do dnia 11 sierpnia 2014 roku pod nr tel. 46-832-10-59 lub na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
O udziale w szkoleniach  decyduje kolejność zgłoszeń.
Źródło: http://www.lodzkie.pl/prow/bezp%C5%82atny-cykl-szkole%C5%84-pt-%E2%80%9Etworzenie-i-funkcjonowanie-drobnej-sp%C3%B3%C5%82dzielczo%C5%9Bci-na-wsi,-opieraj%C4%85cej-si%C4%99-na-produktach-tradycyjnych-i-regionalnych%E2%80%9D-%E2%80%93-nab%C3%B3r-trwa
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Kto jest online?

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości